Home

Koos van Gemeren

Koos van Gemeren (Voorzitter)

De Heideheeren is een herenclub uit Zeist en omgeving met tweewekelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond van 18 – 20 uur, waarbij kennisuitwisseling, gezelligheid en ontmoeting centraal staan.

Tijdens de bijeenkomsten wordt een lezing gehouden en vervolgens gezamenlijk gegeten op een vaste locatie in Zeist.

De lezingen worden door zowel leden als sprekers van buiten verzorgd, waarbij aansprekende en maatschappelijke onderwerpen worden behandeld.

Ook worden bedrijfsbezoeken, sociale projecten, culturele- en sportactiviteiten en soms bijeenkomsten met partners georganiseerd.

Van de leden wordt een actieve inbreng verwacht door iets van zichzelf te laten zien en interesse te hebben in anderen.

De leden hebben een verscheidenheid in beroep, interesses, politieke voorkeur, geloof en leeftijd.

De eigenheid en diversiteit in achtergrond van de Heideheren is wat ons bindt.

Er is momenteel plaats voor nieuwe leden in onze club van 25 – 30 leden bij voorkeur tussen de 40 – 55 jaar.

Wil je eens kennis maken met de Heideheeren? Neem dan contact op met mij 06 2518 7761 of voorzitter@heideheeren.nl